Marţi, 12 Decembrie 2017, ora 09:30  |  Niciun comentariu  |  15 Vizualizări

Sinteza Raportului de inspecţie în noiembrie 2017 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A. În perioada 27 - 28 noiembrie 2017, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi ai Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A. Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a produselor petroliere prin prelucrarea ţiţeiului, gama sortimentală cuprinzând benzine, motorine, gaze petroliere lichefiate, sulf şi cocs de petrol, în cadrul inspecţiei au fost verificate următoarele: - Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase; - Informarea publicului; - Stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior; - Verificarea listei/chestionarului de control; - Sistemul de management al securităţii aplicat la la nivelul personlului contractant - Contractori. Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost următoarele: - Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizată prin ediţia 2017 a broşurii `Informaţii la dispoziţia publicului privind măsurile de securitate în exploatare şi comportament în situaţia producerii unui accident major pe amplasament`; aceasta a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 14 şi Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 şi a fost distribuită Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, primăriei municipiului Ploieşti şi primăriilor localităţilor riverane, unităţilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectuează lucrări în amplasament şi riverane amplasamentului), asociaţiilor de locatari şi unităţilor de învăţământ din zonele de planificare la urgenţă; această ediţie este postata şi pe site-ul societăţii: www.lukoil.ro, considerându-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuală a informării publice a fost adoptată ca fiind ediţia 3, rev.2/2017 şi prezintă sursele unde pot şi obţinute informaţii suplimentare, respectiv adresa de e-mail şi număr de telefon la dispoziţia publicului; - Până la data realizării controlului nu au fost înregistrate observaţii/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic şi nici în format scris. - Referitor la Managementul Contractorilor: - Operatorul are elaborat Regulamentul privind derularea licitaţiilor pentru selectarea furnizorilor/antreprenorilor de bunuri/servicii şi a activităţii Comitetului de licitaţii de desfăşurare a licitaţiilor PETROTEL-LUKOIL S.A; - Sistemul pentru identificarea riscurilor privind personalul contractant se asigura prin: - identificarea cerinţelor tehnice pentru fiecare tip de lucrări, în vederea alegerii antreprenorului general; - auditarea firmelor terţe (contractori) care execută lucrări pe teritoriul rafinăriei pentru verificarea respectării legislaţiei SSM-SU şi PM; - Lucrările se efectuează numai în baza permiselor de lucru, în

Citeste mai mult pe site-ul Telegrama PH: Sinteza Raportului de inspecţie în noiembrie 2017 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.


loading...
Sinteza Raportului de inspecţie în noiembrie 2017 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A. - Niciun comentariu
captcha
loading...